Prejsť na hlavný obsah
Nahrávanie...
Vyhľadávanie
Nákupný košík (0)

Nákupný košík je prázdny.

Alkalinita

Alkalita je schopnosť látky odolávať zmene pH a je definovaná ako pufrovacia kapacita roztoku. Tento odpor ovplyvňuje, koľko kyseliny je potrebné na úpravu pH roztoku. Alkalita sa zvyčajne meria ako mg/l uhličitanu vápenatého (CaCO3). Čím vyššia je zásaditosť vody, tým bude odolnejšia voči zmene pH. Čím nižšia je zásaditosť, tým ľahšie sa môže zmeniť pH. Tento koncept sa odráža v rozdieloch medzi podzemnou a povrchovou vodou. V niektorých oblastiach je zásaditosť veľmi vysoká, pretože dažďová voda rozpúšťa uhličitan vápenatý, keď presakuje pôdou. Pretože alkalita je všeobecný parameter, ktorý ovplyvňuje širokú škálu procesov, je dôležitým parametrom na meranie pre pestovateľov (vrátane hydropónie a akvapónie), akvaristov so slanou vodou, potravinársky a nápojový priemysel, bazény a kúpele, aby sme vymenovali aspoň niektoré.

Alkalita sa môže merať ako zásaditosť fenolftaleínu alebo celková zásaditosť. Zásaditosť fenolftaleínu sa stanoví neutralizáciou vzorky na pH 8,3 pomocou zriedeného roztoku kyseliny chlorovodíkovej a fenolftaleínového indikátora. Tento proces premieňa hydroxidové ióny na vodu a uhličitanové ióny na hydrogenuhličitanové ióny:

OH- + HCl → H2O + Cl-→ CO3-2 + HCl → HCO3- + Cl-

Pretože hydrogénuhličitanové ióny môžu byť premenené na kyselinu uhličitú pridaním kyseliny chlorovodíkovej, fenolftaleínová zásaditosť meria celkové hydroxidové ióny, ale iba polovicu hydrogénuhličitanového príspevku. Na úplnú konverziu uhličitanových iónov sa pridáva kyselina chlorovodíková, kým pH vzorky nie je 4,5, čo je známe ako celková zásaditosť:

HCO3 - + HCl → H2CO3 + Cl-

Používame súbory cookies pre uľahčenie prehliadania našich stránok, zlepšenie služieb a k analýze návštevnosti.

Rozumiem Viac informácií