Prejsť na hlavný obsah
Nahrávanie...
Vyhľadávanie
Nákupný košík (0)

Nákupný košík je prázdny.

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý ľahko difunduje do vody a vytvára kyselinu uhličitú (H2CO3). Vo vode kyselina uhličitá rýchlo disociuje na vodíkové ióny (H+) a hydrogénuhličitanové ióny (HCO3). Tieto ióny zvyšujú vodivosť a znižujú merný odpor a pH vody.

Jazerá a rieky prirodzene obsahujú oxid uhličitý v koncentráciách nižších ako 10 mg/l. Stojatá alebo znečistená voda však môže vytvárať veľké množstvo oxidu uhličitého v dôsledku organického alebo minerálneho rozkladu. Vyššie množstvo oxidu uhličitého môže spôsobiť, že voda bude korozívna a toxická pre vodné organizmy. Monitorovanie hladín oxidu uhličitého je dôležité aj v prostredí vytvorenom človekom. Oxid uhličitý sa pridáva do pitnej vody v záverečných fázach procesu čistenia. V systémoch na zmäkčovanie vody sa musí udržiavať jemná rovnováha oxidu uhličitého, aby sa zabránilo korózii alebo inkrustácii potrubí a skladovacích nádrží.

Hanna Instruments ponúka množstvo metód na meranie oxidu uhličitého vo vode, nealkoholických nápojoch a víne. Medzi produkty patria prenosné a stolné pH/ISE merače, ktoré môžu využívať iónovo selektívnu elektródu (ISE) s plynovou membránou a oxidom uhličitým na priame meranie. Okrem toho možno hladiny oxidu uhličitého merať pomocou chemickej testovacej súpravy, ktorá je založená na titrácii fenolftaleínu. Najprv sa do vzorky pridá fenolftaleín a potom sa titruje štandardným roztokom hydroxidu sodného, kým vzorka nezmení farbu pri koncovom pH 8,3.

Používame súbory cookies pre uľahčenie prehliadania našich stránok, zlepšenie služieb a k analýze návštevnosti.

Rozumiem Viac informácií